Gepensioneerd en toch nog tijd om te bloggen.

Een aanvulling op twitter-account @eskorthof en dan met meer dan 140 tekens.

woensdag 29 oktober 2014

Wederkerige vergelijkingen


x4 – 3x3 + 4x2 – 3x + 1 = 0

is een even wederkerige vergelijking van de eerste soort omdat het een n-degraadsvergelijking met even graad is en de coëfficiëntenrij 1, -3, 4, -3, 1 gelezen van links naar rechts gelijk aan de coëfficiëntenrij gelezen van rechts naar links.
Zie verderop voor een algemene oplossingsmethode voor dit geval  en voor andere wederkerige vergelijkingen.

x = 1 is hier een oplossing, want 1 – 3 + 4 – 3 + 1 = 0

x – 1 /  x4 – 3x3 + 4x2 – 3x + 1 \ x3 – 2x2 + 2x - 1
                  x4 – x3
                -2x3  + 4x2
                -2x3  + 2x2
                            2x2 – 3x
                            2x2 – 2x
                                 -x  + 1
                                 -x  + 1
                                         0

en x3 – 2x2 + 2x – 1 is ook weer wederkerig, maar dan oneven en van de tweede soort, omdat de coëfficiëntenrij 1, -2, 2, -1 gelezen van links naar rechts tegengesteld is aan de coëfficiëntenrij van rechts naar links.

x3 – 2x2 + 2x – 1 =       
x3 – 1 – 2x2 + 2x =
(x – 1) (x2 + x + 1) – 2x (x – 1) =
(x – 1) (x2 – x + 1)

dus de vergelijking is te herleiden tot:
(x – 1)2 (x2 – x + 1) = 0

de discriminant van x2 – x + 1 is -3 dus de enige (dubbele ) oplossing van deze vergelijking is x = 1

Er zijn ook oneven wederkerige vergelijkingen van het eerste soort. Die zijn van de 2n+1-de graad.
Bij een wederkerige vergelijking van de tweede soort, even of oneven  is de coëfficiëntenrij gelezen van links naar rechts tegengesteld aan de coëfficiëntenrij gelezen van rechts naar links.
Bij een even wederkerige vergelijking van de tweede soort en de 2n-de graad ontbreekt daardoor de term xn in het midden.

In het algemeen zijn de oplossingsmethoden:

eerste soort even        stel  x + 1/x = t dan wordt  x2 + 1/x2 = t2 – 2

Een even wederkerige (of reciproke) vergelijking van de eerste soort heeft een vorm die, als het bijvoorbeeld een 4e-graafdsvergelijking is, ter herleiden is tot:
x4  + ax3 + bx2 + ax + 1 = 0
deel deze vergelijking term voor term door x2, dan krijg je
x2 + ax + b + a/x +  1/x2 = 0
x2 + 1/x2 + a (x + 1/x) + b = 0
stel x + 1/x  = t
dan wordt t2 = (x + 1/x)2 = x2 + 2 · x · 1/x  + 1/x2 = x2 + 1/x2 + 2
ofwel x2 + 1/x2 = t2 – 2

invullen geeft:      t2 – 2 + at + b = 0   dus     t2 + at + b – 2 = 0

Deze vierkantsvergelijking is met bekende middelen op te lossen.
Een oplossing t leidt tot de vierkantsvergelijking x2 – tx + 1 = 0 waarmee de oorspronkelijke vergelijking kan worden opgelost.

eerste soort oneven    bevat de factor x + 1

Een oneven wederkerige vergelijking van de eerste soort kan er als volgt uitzien:
x5 + ax4 + bx3 +bx2 + ax + 1  = 0
dat wordt
x5 + 1 + ax (x3 + 1) + bx2 (x + 1) = 0
Hier passen we het foefje                  x2n+1 + 1 = (x + 1 ) (x2n – x2n-1 +… - x + 1) toe.
(x + 1) (x4 – x3 + x2 – x + 1) + ax (x + 1) (x2 – x + 1) + bx2 (x + 1) = 0
(x + 1) (x4 – x3 + x2 – x + 1 + ax (x2 – x + 1) + bx) = 0
(x + 1) (x4 + (a – 1) x3 – (a  + b – 1) x2 + (a – 1) x + 1) = 0
dus x = -1 of x4 + (a – 1) x3 – (a  + b – 1) x2 + (a  - 1) x + 1 = 0 en dat is een even wederkerige vergelijking van de eerste soort.
(Je kunt dus x + 1 uitdelen op de manier zoals in de inleiding)

tweede soort even                bevat de factor x2 - 1

Een even wederkerige vergelijking van de tweede orde kan als vorm hebben:
x4  - ax3 + ax - 1 = 0
LET OP: noodzakelijkerwijze ontbreekt de derde, middelste term bij deze vorm.

x4 – 1 – ax3 + ax = 0
(x2 – 1)(x2 + 1) – ax (x2 – 1) = 0
(x2 – 1) (x2 – ax + 1) = 0
De oplossingen zijn -1, 1 en de eventuele oplossingen van de vierkantsvergelijking
x2 – ax + 1 = 0
(Hier kun je dus x2 – 1 uitdelen)

tweede soort oneven           bevat de factor x - 1

Een oneven wederkerige vergelijking van de tweede orde zou er zo uit kunnen zien:
x5 - ax4 + bx3 – bx2 + ax – 1 = 0
dat wordt
x5 – 1 – ax (x3 – 1) + bx2 (x – 1) = 0
Nu kan het analoge foefje       xn – 1 = (x – 1) (xn-1 + xn-2 + .. + x + 1) worden toegepast:
(x – 1) (x4 + x3 + x2 + x + 1) – ax (x – 1) (x2 + x + 1) + bx2 ( x – 1) = 0
(x – 1)  (x4 + x3 + x2 + x + 1 – ax (x2 + x + 1} + bx2 = 0
(x – 1)  (x4 – (a – 1) x3 – (a – b – 1) x2 – (a – 1) x + 1) = 0
dus  x = 1 of x4 – (a – 1) x3 + (b – a + 1) x2 – (a – 1) x + 1) = 0 en dat is weer een even wederkerige vergelijking van de eerste soort.
(Met dezelfde opmerking: x – 1 uitdelen)

met dank aan:
http://users.telenet.be/freddy.lippens/freddy.lippens/transformaties/vkv_en_horner2.htm 
zie ook:
www.fi.uu.nl/wiskrant/artikelen/274/274juni_hietbrink.pdf

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten