Gepensioneerd en toch nog tijd om te bloggen.

Een aanvulling op twitter-account @eskorthof en dan met meer dan 140 tekens.

woensdag 20 mei 2015

Een snelle blik op CE HAVO wiskunde B


Quick scan havo wis B van een oud-docent:

19 vragen met 80 punten leek me tamelijk veel werk.
Maar qua vragen: een goede variatie in onderwerpen, redelijke afspiegeling van de stof; een aantal standaardvragen (maar niet de gemakkelijkste standaardonderwerpen), een paar pittige en soms een eenvoudige vraag.
Hoewel de GR niet te overheersend is, althans tamelijk zinvol wordt ingezet, had er toch wel meer algebra en exact rekenwerk in gekund.

1.       x-coördinaat snijpunt x-as mag niet 43,0 zijn maar moet nauwkeuriger; instinker

de omgekeerde werkwijze verdient maar 1 punt, vind ik weinig

2.       alleen het afronden op 1000-tallen zal soms mis gaan, verder een eenvoudige vraag

3.       een aardige, (tamelijk standaard-)vraag met een noodzakelijke conclusie, die natuurlijk niet vergeten moet worden

De eerste drie vragen vormen op zich geen grote struikelblokken en vormen dus een prettige start.

4.       gonio differentiëren met productregel; zou cadeautje moeten zijn

5.       de formule van een lijn opstellen en een vergelijking via intersect met GR oplossen (hier voor dit niveau een zeer acceptabel gebruik van de GR)

6.       betreft de functie f(x) = ½ + √(1¼) sin (2x – 0,4636…) (maar dat weten havo-leerlinge niet

s is derhalve precies 0,5!! 

q is snel te vinden, s, p en r vragen GR-rekenen ( cal max en calc min en dan voor s nog een vergelijking oplossen: dat lijkt me hier en daar wel mis te gaan.

7.       8.   9. ruimtemeetkunde in een standaardvorm, moet goed te doen zijn, al vraagt de uitslag wat meer nadenken en tekenen.

10.  havoleerlingen gebruiken hier de kettingregel en niet de quotiëntregel en zullen zoiets vaker gedaan hebben, want het is geheide oefenstof, maar ja…

11. een mooie opgave met exacte berekening, eindelijk!

De opgave Geluidsbox vind ik tamelijk complex met niet eenvoudige formules en 3 verschillende variabelen, geluidsintensiteit I, vermogen P en geluidsniveau L.

12. aardig, ook omdat het beredeneerd kan worden.

13. niet gemakkelijk; de benodigde eigenschappen van log zitten nogal verstopt; het mag ook met een voorbeeld via de GR.

14. vond ik nogal lastig, ik heb het idee dat veel leerlingen hierover struikelen; de GR is nodig.

15. jammer dat dat niet exact gevraagd wordt, met de GR is het een flauwe peulenschil.

16. de symmetrie ligt zo voor de hand, na 15. “zie je zo” dat het minimum bij x = 1 ligt, maar als je de symmetrie niet aantoont, verlies je 2 punten.

17. ook het differentiëren van wortels en de kettingregel zij “standaard”, maar gaan bij de mindere goden overigens vaak fout.

18. en 19. dat moet iedereen toch redelijk kunnen, de vergelijking van een raaklijn en de oppervlakte van een driehoek, waarvan een hoekpunt het beginpunt van de wortelgrafiek is.

Hopelijk komen de leerlingen aan de laatste twee vierpunters toe.

Ik kreeg de indruk dat dit een passend B-examen was, geslaagd qua inhoud en niveau. De leerlingen kregen het niet cadeau, je moet het vak toch redelijk beheersen om flink te scoren, maar het examen bood ook nog wel veel mogelijkheden om toch te scoren als je tot de mindere goden behoort.

Het echte oordeel komt de docenten toe die het werk nakijken en hun mening, aan de hand van hoe de leerlingen het gemaakt hebben, telt pas echt.

 

 

 

 

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten