Gepensioneerd en toch nog tijd om te bloggen.

Een aanvulling op twitter-account @eskorthof en dan met meer dan 140 tekens.

donderdag 8 oktober 2015

(Geen) Discussie over het rekentoets-debacle.

Hans Wisbrun is een collega die ook een blog bijhoudt en daar regelmatig op over de rekentoets schrijft.
Hij is een voorstander van de rekentoets en heeft vele blogs gewijd aan de verdediging van dit fenomeen en daarbij aan het weerwoord geven aan diegenen die argumenten inbrachten ertegen.
Zijn argumenten vóór de rekentoets  zijn allemaal te lezen in zijn blogs op http://hanswisbrun.nl/ waar hij ook een webshop runt die leuke wiskunde-gerelateerd producten in de aanbieding heeft.
De voortgaande discussie over de toets en het verzet tegen de invoering is hem een doorn in het oog, hij is het debat erover zat, hoewel het thema telkens als het in de actualiteit komt toch weer op zijn blog wordt aangeroerd.
Hij en ik zijn het over de rekentoets niet helemaal en soms helemaal niet eens. Ook over andere zaken rond het reken- en wiskundeonderwijs en derzelver didactiek zijn we het soms met elkaar eens en soms ook niet.
Het was dinsdag 7 oktober 2015 voor hem dan ook een inktzwarte dag toen in een debat over de rekentoets in de Tweede Kamer de meerderheid de vloer aanveegde met de rekentoets zoals die nu op het punt stond ingevoerd te worden en het nu zover zal komen, dat de rekentoets voorlopig van tafel is in het VMBO, HAVO en MBO, zeker wat het meetellen in de slaag-zakregeling betreft. Ondertussen klonken wel stimulerende geluiden rond het oplossen van de oorzaak van de rekentoets, de achterstand in rekenvaardigheid die men constateerde, zo niet vreesde, in het voortgezet onderwijs.
Maar goed, Hans Wisbrun spuugde zijn gal in http://t.co/ODOM1cDVV4
Ik heb daarop gereageerd met het volgende commentaar:

"Ik weet niet hoe het in 2005 allemaal gegaan is en wanneer precies die stemming in de kamer as, maar in https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2010/12/07/van-bijsterveldt-terug-naar-de-kern-in-het-onderwijs lees ik dat Van Bijsterveldt wel meer plannen en ideeën had om bij de top van de wereld te blijven horen, maar dat daar niet alles van terecht is gekomen en vel anders is gegaan.
Ik vraag me af of wat van Bijsterveldt wat betreft het verbeteren van het rekenonderwijs voor ogen stond inderdaad gerealiseerd is in de rekentoets zoals die nu wordt afgenomen, zowel qua inhoud (waar de nodige kritiek op is vanuit vakkringen), de afname, de geheimhouding als wat betreft de eraan toegevoegde slaag/zak-regeling (waar zoals bekend massaal over gevallen is).
Het is bekend dat aanvankelijk werd toegezegd dat er geen rekenmachine aan te toets te pas zou komen en dat het cijfer vermeld zou worden op het diploma.
Ik heb de indruk gekregen dat het meer een kwestie van politiek top-down is geweest dan van uit het veld bottom-up hoe het uiteindelijk is gegaan met die referentiekaders etc.
Dat het rekenonderwijs verbeterd moet worden, er is niemand die dat ontkent of daar niet aan wil gaan werken, voor zover dat al niet gebeurt. Helaas blijft de discussie daarover steken op het punt van de manier waarop.
Een stok achter de deur is wenselijk, een drempel in de deur waar vrijwel iedereen over struikelt niet. Het hele proces van de afgelopen jaren getuigt er niet erg van dat er geluisterd is naar degenen die het allemaal moesten gaan uitvoeren, de bedenkers hadden het primaat en hielden erg vast aan hun plannen en ideeën. daardoor is de discussie gebleven.
Het is nu afwachten welke van de moties uiteindelijk aangenomen zullen worden en hoe de staatssecretaris en de minister die dan gaan uitvoeren (of naast zich neer leggen? Je weet het met Sander Dekker nooit).
Ik denk dat die rekentoets als meetinstrument wel zal blijven, maar dat dan niet de leerlingen erop afgerekend worden, doch de scholen te verantwoorden zullen hebben hoe ze het rekenen positioneren. En inhoudelijk zal er nog wel wat geschaafd moeten worden aan de toets.
Terzijde: ik ben in 2010 uitgenodigd door een uitgever om mee te werken aan materiaal dat zou dienen om te oefenen voor de toen nog toekomstige rekentoets. Ik heb de uitnodiging afgewezen omdat ik geen partij in de discussie wilde zijn, maar zonder belangen, een ander idee over rekenen had en bij het door deze uitgever al geproduceerde materiaal voor andere toetsen het wel erg “teaching to the test” in plaats van het opbouwen van rekenvaardigheid vond. En ik had verwacht dat de rekentoets niet zover zou komen als nu (bijna) het geval is, althans niet in deze vorm.
Een zwarte dag voor het rekenonderwijs? Nou nee, de uitdaging ligt er juist om te voorkomen dat er over een aantal jaren weer geklaagd gaat worden. De feiten liggen er, de rekentoets, zoals Sander Dekker die voor ogen heeft, blijkt niet de oplossing te zijn die het veld als juist ziet. Er zal op een andere manier aan gewerkt moeten worden.
En dat zie ik wel gebeuren"
Hans Wisbrun riposteerde als volgt:

Beste Erik,


Ik heb je bijdrage – uiteraard – geplaatst, maar lever verder geen commentaar, behalve dan dat ik het niet met je eens ben. Het blijft voor mij een zwarte dag voor het rekenonderwijs, een gitzwarte zelfs. Ik ben in die mening zojuist nog gestrekt door een telefoontje van een collega op een school die zich voldoende op de rekentoets had voorbereid. Zijn leerlingen stonden al in de startblokken. Hij staat nu in zijn hemd. En wat denk je dat zijn leerlingen, ook in hun hemd, nu gaan doen?
Zelf qua karakter een optimist, je optimisme in deze deel ik echt niet. Over tien jaar praat jij vast andersIk heb daar ook weer op gereageerd:

Over 10 jaar? Dan ben ik 78, maar we zullen zien.
Eerst 2020, wanneer misschien toch de rekentoetsen weer op de plank komen, althans in het MBO, zo begreep ik van minister Bussemaker.
Ik denk dat er evenzo docenten en schoolleiders zijn die een zucht van verlichting slaken nu de rekentoets niet doorgaat, of althans in de ijskast lijkt te worden gezet.
En die collega die jou belde heeft in ieder geval gedaan waarom het nou juist ging: gewerkt aan verbetering van de rekenvaardigheid, in de hoop dat het geen teaching to the test was. Hij staat wat dat betreft niet in zijn hemd en moet doorgaan.
En wat die leerlingen nu gaan doen? Hun diploma halen, dat wens ik ze toe!
Optimistisch of pessimistisch, eens of oneens, we zullen vanaf dit nieuwe vertrekpunt verder moeten en er het beste van maken.


Maar helaas, dat was niet de bedoeling. Deze reactie werd niet geplaatst.
Hans liet me weten waarom, maar wenst niet dat de letterlijke tekst van zijn (privé per DM van Twitter verzonden) berichten hier letterlijk gepubliceerd worden. Dus zijn ze hier (11 oktober 11:10 uur) verwijderd.
Hans heeft geen behoefte om met mij of iemand anders over de rekentoets in discussie te gaan, dus zal ik dat respecteren.

Hoewel Hans Wisbrun discussie over de rekentoets zat is, vult hij zijn blog over de recente rekentoetsontwikkelingen nog wel aan. Ook zijn tweetgedrag op https://twitter.com/hanswisbrun/with_replies laat zien dat hij de afgelopen dagen, naast het noemen van de betreffende blog, nog zeer regelmatig terugkomt op alles wat er rond de rekentoets de laatste dagen geschreven en getweet wordt. Dat is natuurlijk prima, maar in het licht van zijn opmerking, dat hij geen behoefte heeft om met mij of iemand anders nog over de rekentoets in discussie te gaan een beetje merkwaardig.

Natuurlijk kunnen openbare tweets hier wel worden weergegeven:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten