Gepensioneerd en toch nog tijd om te bloggen.

Een aanvulling op twitter-account @eskorthof en dan met meer dan 140 tekens.

zondag 22 september 2013

NVvW, FvOv en de BAPO


Toen ik begin jaren 70 het VO instapte, waren er weinig collega’s die “ongeschonden” de 40 dienstjaren volmaakten of de 65 haalden. De meesten haalden de eindstreep met ziekt-uren of haakten voortijdig of. Er waren nog geen ouderenregelingen. Later kwamen dan de DOP en VUT en zelf heb ik dankbaar gebruik mogen maken van de BAPO.

Dat wil zeggen, de eerste15 maanden heb ik geen gebruik gemaakt van de BAPO-uren waar ik recht op had, maar heb die opgespaard tot mijn laatste dienstjaar, waardoor ik alvast een beetje kon wennen aan de FPU.

Het typische was dat ik ondanks de lesvermindering door de BAPO nooit echt het gevoel kreeg minder te werken. Het werk kostte meer tijd, je werkt “langzamer” en het werk per les nam ook steeds meer toe, het bijhouden van mijn vakken de nieuwe technieken en didactieken in het onderwijs kostten meer tijd en energie, zeker vanwege steeds grotere afstand die het vak en de school nam van zoals het was toen ik begon, en het omgaan met de leerlingen werd ook niet gemakkelijker door het toenemende leeftijds- en generatieverschil.

Maar ook, er bleef meer tijd over om binnen de school en binnen de sectie ook eens bezig te zijn met andere zaken dan alleen voor de klas staan en op die manier jaren kennis, ervaring en ideeën in te brengen. Ook was er zo gelegenheid om jongere collega’s die hun weg nog moeten vinden van dienst te zijn, en tevens van hen te leren op het gebied van onderwijsvernieuwing.

Maar het belangrijkste was dat je niet door je werk overspoeld werd en al te zeer gestresst raakte maar het bij kon blijven houden en dat zo het arbeidsgenoegen in belangrijke mate bleef bestaan.

Aan de andere kant, behalve dat je als docent zo de kans kreeg je tijd zo gezond en optimaal mogelijk uit te dienen, maakte je ook plaats voor jongere collega’s, nieuwe instroom. Ze brachten nieuwe inzichten en ideeën de sectie binnen, inspireerden de aanwezige collega’s in hun werk, zodat voor vastroesten minder gelegenheid was, en andersom: de oudere collega’s op hun beurt introduceerden en begeleidden de jonge collega’s in hun nieuwe werkomgeving en hadden daar tijd voor.

Ik lees nu dat de BAPO afgeschaft zal gaan worden. Dat lijkt me een ramp voor de oudere collega’s zeker nu deze steeds langer dan precies tot hun 65e verjaardag moeten blijven werken, en dat in een steeds sneller veranderende en vernieuwende werkomgeving. Dat zal ongetwijfeld weer gaan leiden tot meer ziekteverzuim en toch vroegtijdig moeten afhaken. Dat zal toch ook het nodige geld gaan kosten?

Het zal wel wat kosten, die BAPO, maar ik heb er behalve uren ook een stukje salaris voor ingeleverd, ik betaalde er zelf aan mee.

Afgezien daarvan, er wordt minder plaats gemaakt voor jongere collega’s, geleidelijke instroom en de mogelijkheid van begeleidende overdracht van de oudere aan de jongere collega’s.

Het lijkt me niet ideaal dat een docent met een volledig aantal uren, en een hoop ervaring, ineens wordt vervangen door een pas afgestudeerde collega, die meteen zijn hele taak overneemt, maar niet meer kan profiteren van de kennis en ervaring van zijn voorganger.

Er wordt steeds gesteld dat de komende jaren in snel tempo een hele generatie oudere collega’s het onderwijs gaat verlaten, omdat de geboortegolf van toen nu uit het docentencorps gaat wegebben. Het lijkt me dat het afschaffen van de BAPO dit proces en de bijkomende braindrain alleen maar vervroegt en versterkt.

Daarom is het me een raadsel waarom NVvW en FvOv de oude BAPO-schoenen al op voorhand weggooit zonder dat er nieuwe passende schoenen voor een goede seniorenregeling klaarstaan.

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten