Gepensioneerd en toch nog tijd om te bloggen.

Een aanvulling op twitter-account @eskorthof en dan met meer dan 140 tekens.

maandag 27 mei 2013

Recensies en reacties.

Er is in het NVvW-forum "Lezerseracties EUCLIDES" al een tijdje, met enige tussenpozen, een polemiek gaande over een recensie in EUCLIDES van het boek "Conquest of the plane" van Thomas Cool, die ook publiceert onder de naam Colignatus.
Vandaag, 27 mei, verscheen er weer een reactie van Thomas Cool, waarin vele verwijzingen naar publicaties en personen, waarmee hij zijn standpunten onderstreepte.
Al eerder ben ik door de reacties van Thomas Cool op het spoor gezet van zijn pubicaties en heb getracht om daar enige kennis van te nemen.
Ik heb de indrukken die ik over Thomas Cool en zijn publicaties, toegespitst op een item, dat ik aantrof en dat een pleidooi hield voor een parlementaire enquete over het wiskunde-onderwijs, toen op papier gezet, maar ook gezien de lengte, nooit naar buiten gebracht.
Met deze blog is er een goede mgelijkheid om mijn visie op één en ander kenbaar te maken.
Ik begeeft me daarmee op tamelijk gevaarlijk terrein, want als Thomas Cool je van repliek gaat dienen, dan ben je nog niet van hem af.
Ik citeer maar even uit zijn laatste reactie in het NVvW-forum:
"Hij (de recencent die Thomas Cool hier van repliek dien) werpt de vragen op of de auteur een ‘zonderling’ en een ‘Don Quichote’ is, en zulke vragen opwerpen is desinformatief, tendentieus, onbehoorlijk, onder de gordel, kwalijk."
Dus misschien wordt ook met mij straks de vloer aangeveegd.
Maar dat belet mij niet om mijn mening te geven en die geef ik graag prijs voor een betere.

http://www.nvvw.nl/page.php?id=8091&rid=8108&topicID=1854&view=list_posts : HELAAS WERKT DEZE LINK NAAR HET DEBAT IN HET NVVW_FORUM NIET MEER!

http://thomascool.eu/Papers/COTP/Index.html

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/Wetenschap/Artikelen/2008-04-17-WiskundeOnderwijs.pdf4 opmerkingen:

 1. Ik verklaar ten principale dat Erik Korthof's teksten over mijn werk van geen waarde voor de discussie zijn omdat zij voortkomen uit aantoonbare kwade trouw.

  De onderbouwing is hier te vinden:
  http://thomascool.eu/Papers/Math/2014-07-11-Verzoek-aan-wiskundigen-en-leraren-wiskunde.html

  Thomas Cool / Thomas Colignatus
  Econometrist (Groningen 1982) en leraar wiskunde (Leiden 2008)
  Scheveningen

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Citaten uit “De wenselijkheid van een parlementair onderzoek naar het onderwijs in “wiskunde” en naar wat “wiskunde” heet te zijn” van Thomas Cool, gedateerd 17 april 2008:
   (thomascool.eu/Thomas/Nederlands/.../2008-04-17-WiskundeOnderwijs.pdf)
   (dit opstel is geredigeerd opgenomen in het Nederlandstalige "Een kind wil aardige en geen gemene getallen" (2012) http://www.mijnbestseller.nl/shop/index.php/een-kind-wil-aardige-en-geen-gemene-getallen-22989-www-mijnbestseller-nl.html )
   “Wiskundigen zijn door hun opleiding zo geconditioneerd dat zij het rare (van het volgens Cool “wonderlijk samenraapsel” dat hij steeds met “wiskunde’ aanduidt) niet meer inzien. Alleen anderen die van buitenaf toekijken kunnen het zien, op voorwaarde natuurlijk dat zij zich niet door de bewoners ( = die wiskundigen die zich vasthouden aan allerlei conventies en compromissen die we [= niet die wiskundigen maar Thomas Cool en mensen van gelijke gedachten] nu niet meer zouden kiezen) laten intimideren.”. “Ik weet maar heel weinig van alle wiskunde die er is maar kan gelukkig wel oordelen over onderwerpen die ik hier aansnijd”. ”Het zou onjuist zijn dit ( = het overwinnen van het bolwerk van de traditie) ook aan wiskundigen over te laten want zij zijn paradoxaal genoeg nauwelijks in de positie om hun onderwerp “van buiten” te benaderen”.
   Aldus Thomas Cool ( gymnasium β, afgestudeerd als econometrist (Groningen 1982) (studenten econometrie in Groningen volgen met studenten wis- en natuurkunde de colleges analyse): “ik kijk wel iets anders tegen de wiskunde aan dan de wiskundigen die geheel door hun opleiding zijn geconditioneerd” en eerstegraads bevoegd leraar wiskunde (Leiden 2008).
   Thomas Cool schreef me naar aanleiding van mijn blogs o.a. “Ik betreur het dat je mij deze teksten niet vooraf in concept hebt laten lezen. Veel misverstanden hadden hierdoor voorkomen kunnen
   worden. Het is bizar dat je zulke teksten over iemand schrijft alsof je zomaar zulke zaken over iemand kunt schrijven zonder deze persoon ervan te laten weten en e.e.a. eerst te controleren”.
   Ik laat het aan de lezer van zowel Thomas Cool’s publicaties als mijn blogs om zelf kennis te nemen van en een oordeel te vormen over de aangeroerde onderwerpen zonder mijn teksten eerst door Cool te laten herschrijven. We leven niet in een land waarin recensies en kritieken onder controle dienen te staan van degene die gerecenseerd of bekritiseerd worden.
   Ik heb voor dat zelf kennisnemen en eigen oordeel ook steeds gepleit en verwezen naar de stukken waar ik mijn mening en visie op baseerde, zodat men objectief kan waarnemen.
   Overigens wijs ik nog gaarne op de boeken die Thomas Cool geschreven heeft: “Elegance with substance” (http://thomascool.eu/Papers/Math/Index.html ) en “Conquest of the plane” (http://www.thomascool.eu/Papers/COTP/Index.html ) waarin zijn denkwereld en theorieën nader en dieper zijn uitgewerkt.
   Ik laat het verder ook aan iedere lezer over zelf te constateren in hoeverre er in mijn blogs inderdaad sprake is van vijandsbeelden, kwade trouw en laster. Ter vergelijking verwijs ik naar http://thomascool.eu/Papers/Math/2014-07-02-KNAW-Rekenen-deugt-niet.html en http://thomascool.eu/Papers/Math/2014-07-22-Aan-KNAW-LOWI-tav-Jan-Karel-Lenstra.html .
   Ten slotte: ik heb Thomas Cool naar aanleiding van zijn opmerkingen over mijn blogs laten weten: "Ik laat je opmerkingen en conclusies voor wat ze zijn en voor jouw verantwoording en reageer daar verder niet op". En dat wil ik maar zo houden.
   Ik reageer derhalve verder niet op de bijlage “Misrepresentatie en laster door gepensioneerd leraar wiskunde E.S. Korthof” in http://thomascool.eu/Papers/Math/2014-07-11-Verzoek-aan-wiskundigen-en-leraren-wiskunde.html

   Verwijderen
 2. Omdat sommige opmerkingen van Thomas Cool buiten alle proporties zijn nog deze toevoeging.
  Dhr. Cool schreef: "Zijn beschrijving ook: "... wiskundigen die hij op de korrel neemt ..." Deze woordkeus suggereert dat ik een geweer pak, aanleg, en met plezier wiskundigen aanschiet alsof het duiven en konijnen zijn. Alsof ik niet inhoudelijk kijk naar het onderwijs in wiskunde maar dat ik alleen maar uit ben op de jacht, het bloed, het stuiptrekken, het smakelijk happen in warm bloedend vlees. Ik vind dit laag en schofterig. Ik constateer een elementair feit dat wiskundigen worden opgeleid tot abstractie. Dat is het doel van hun opleiding ! Maar onderwijs is empirie. Wat is er mis met het constateren van feiten ? Waarom moet dat plots "op de korrel nemen" heten ?"
  Volgens "Onze Taal" is "op de korrel nemen": Als je iets of iemand op de korrel neemt, wil dat zeggen dat je je kritisch over iets of iemand uitlaat. Het kan gaan om een plagerijtje of om spottende opmerkingen, maar ook om zware kritiek". en "De korrel in deze uitdrukking is volgens het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) eigenlijk een richtmiddel op een vuurwapen (een vizier); een metalen punt of knopje boven op de loop, dicht bij de mond van het wapen. De vorm hiervan deed denken aan een graankorrel. Iemand of iets op de korrel nemen betekende aanvankelijk: 'iemand of iets onder schot nemen, erop mikken'."
  Ik bedoel maar. Zo'n onzinnige reactie slaat toch nergens op?
  Afgezien nog van het pleidooi voor empirie, waar ik op zichzelf helemaal achtersta, als het maar op de werkelijke praktijk gericht is en geen "laboratorium-onderzoek" buiten de werkelijkheid is. De publicaties van Thomas Cool zijn gebaseerd op visies en eigen ervaringen en niet op empirie. Die ervaringen en de verwerking ervan vind ik interessant om kennis van te nemen, maar daar heb ik mijn eigen kritische visie vanuit mijn eigen ervaring en praktijk op.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. (1) Er is nu een tweede editie van "Elegance with Substance" (EWS) (2015), op dezelfde weblink: http://thomascool.eu/Papers/Math/Index.html

  In deze editie heb ik geen profijt kunnen trekken van het commentaar van Erik Korthof, omdat diens aantoonbare kwade trouw mij duidelijk maakte dat het geen zin had om daarnaar te kijken.

  Ik herhaal mijn suggestie: verwijder deze lasterlijke teksten. Ga inhoudelijk in op een onderwerp van EWS dat je relevant lijkt en geef daarop commentaar. Doe s.v.p. niet alles ineens maar houd het oerzichtelijk in hapklare brokken. Geef me s.v.p. inzage in je commentaar vooraf, zodat er een mogelijkheid is om misverstanden te vermijden. Vanzelfsprekend houd je als auteur alle vrijheid tot oordelen of formuleren - het is lasterlijk om te suggereren dat dit anders zou zijn - maar het moet toch mogelijk zijn om te begrijpen dat enige afstemming vooraf erg nuttig kan zijn om lezers met misverstanden op te zadelen. Wellicht blijkt op deze manier dat wel degelijk zinvolle discussie met Erik Korthof mogelijk is, en dat zou ik graag zien.

  (2) Het is helemaal geen onzinnige reactie om afstand te nemen van Korthof's beschrijving alsof ik "wiskundigen op de korrel neem". Het is wel degelijk een pejoratieve aanduiding. Wiskundigen zijn niet het doel van mijn kritiek. Mij gaat het om het onderwijs in wiskunde. Daar geef ik inhoudelijke argumenten over. Een afgeleide vraag is hoe het toch kan dat het nu zo'n rommeltje is.

  (3) Ja, mijn kritiek is heeft een zeer beperkte empirische basis. Mijn eigen ervaringen zijn N = 1, en eventueel vindt men dat ik ook niet meetel. Maar ik adviseer tot fatsoenlijk onderzoek. Voor het ontwerp van wat je gaat onderzoeken, verdient het aanbeveling om kritisch te blijven t.a.v. de huidige stof, zie EWS.

  BeantwoordenVerwijderen